מפגשי "שעת סיפור"

עבודות הילדים
מפעילות בבתי ספר גנים ועוד…