P.T והככב הקפוא

 

בספר P.T והכוכב הקפוא אצא ביחד עם הקוראים הצעירים למסעי הרפתקאות שתחילתם בשמים וסופם בסמינר המתקיים בכוכב ארץ, בו מקנה P.T בעזרת עוזריו מהחלל את שיטת "נפש בריאה בגוף בריא" לילדי כוכב ארץ.
האסטרונום המפורסם Periscopulous Telescopulous) P.T) חוקר הפלנטות, חקר את הבעיה ומצא לה פתרון, תוך כדי ניהול מבצע ההצלה של כוכב V מקיפאון שנבע מחמת השמנת יתר של דייריו הילדים.
P.T גייס למבצע כוח משימה מקרב הרובוטים החכמים דיירי כוכב C, הנודעים ברחבי השמים כבעלי רצון וכישורים לפתור כל בעיה.
מדהים עד כמה תופעת השמנת יתר בקרב ילדים מתפשטת ועולה בקרב ילדי עולמנו כוכב ארץ, אך
בסופו של המסע האחרון ילדי כוכב ארץ לוקחים אחריות על הסדר הנכון של הארוחות ותכולתן, בשילוב הולם של פעילות גופנית, והם אלה הקובעים להורים מה, איך ומתי אוכלים.
לא עוד ג'נק פוד!!!

דילוג לתוכן